Pomáháme

POMÁHÁME je zapsaný spolek dvou akčních kamarádů Marka a Ondry, jehož cílem je zkvalitnit nebo co nejvíce zvýšit kvalitu života všem, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci.

POMÁHÁME organizuje finanční sbírky, sportovní a kulturní akce pro děti, charitativní akce a zabezpečuje i materiální pomoc. Hledáme i další cesty, jak POMÁHAT.

POMÁHÁME podporuje zdravotnická zařízení (Fakultní nemocnici Brno, Masarykův onkologický ústav), nestátní neziskové organizace, občanská sdružení i jednotlivce.

POMÁHÁME spolupracuje s vysokými školami a nejrůznějšími komerčními společnostmi, které chtějí POMÁHAT. Ve spolupráci s těmito subjekty je pro nás možné sehnat větší finanční i materiální pomoc.