O nás - POMÁHÁME

Kdo jsme a proč pomáháme

Jsme neziskový spolek založený v roce 2016 tvořený předsedou Markem Chýlou, místopředsedou Ondřejem Smolkou a Vlastou Chýlovou, která je zodpovědná za kontrolní činnost. Činnosti se věnujeme v našem volném čase a pomáhat nás jednoduše baví!
Chceme však pomáhat smysluplně a nevidíme příjemce jako pasivní osobu v procesu pomoci. Proto pomáháme znevýhodněným jedincům k získání samostatnosti, k návratu do většinové společnosti a k plnohodnotnému životu. Náš spolek je nevšední neziskovka s moderním přístupem, nezávislá na státní pomoci a vedená s radostí, originálními nápady a především s láskou. 

Naši partneři

Adresa:
POMÁHÁME, z.s.
Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČ: 05397146

Transparentní účet:

115-3377880267/0100