Jak to všechno začalo...

  • Marku, jak jsi vlastně přišel na to, že chceš POMÁHAT dětem? V dnešní době, kdy každý kouká jen na sebe a svůj píseček?

  • Když jsem byl jednou na návštěvě u rodičů, mamka se mi zmínila, že u nás v Šanově u Znojma bydlí malá holčička, které museli amputovat jednu nohu. Přitom jí byly jen dva roky. Chtěl jsem holčičku poznat. Jmenuje se Markétka. Navštívil jsem ji a její rodinu a zjistil, že Markétka potřebuje každého půl roku novou protézu. Napadlo mě, že sám člověk sice pomoci může, ale když se sejde více lidí a bude se o Markétce vědět, je šance sehnat mnohem více peněz a efektivně jí a její rodině pomoci.

  • Co jsi tedy pro Markétku vymyslel?

    Markétka
  • Pracuji ve velké firmě, v T-Mobile, a tak jsem se rozhodl toho využít. Zorganizoval jsem improvizovanou sbírku a během 2 týdnů jsme pro Markétku vybrali 103 000 Kč, půlku dali naši zaměstnanci a půlku firma. Když jsem pak Markétčině mamince peníze předával, nebyl hezčí pocit.

    Markétka
  • K čemu tě to inspirovalo?

  • Na základě této zkušenosti jsem se rozhodl v tomto pokračovat. Shodou okolností jsem v té době potkal stejného blázna, jako jsem já, Ondru. A tak vzniklo POMÁHÁME.